Aleksandra Kovačević

Rođena 1989. Završila master studije Transmedijskih istraživanja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Pretežno se bavi post konceptualnom i post internet umetnošću. Saradnica je časopisa o savremenoj umetnosti Supervizuelna. Izlagala na dve samostalne i više grupnih izložbi.

 

2deep.mp4
Both Art and Artist Should Be Beautiful
2014, instalacija
3 video rada, loop
3 slike, ulje na platnu, 100 x 100 cm
3 crteža, olovka na platnu,100 x 100 cm

Rad se sastoji iz tri slike (stvorene češljanjem), tri crteža koji su nastali kao frotaži ovih slika i tri videa koji prikazuju u krupnom kadru proces nastajanja slika ističući njegovu materijalnost. Pikturalni i taktilni kvaliteti slike zavode posmatrača na estetskom nivou, dok ekstremna usporenost i monotonija videa evocira repeticiju i apsurdnost šema različitih društvenih konstrukta.
I Feel Your Pain
2016, multimedija, performans

I feel your pain je interpretacija ličnosti Angeline Jolie kao jednog od najvećih idola generacije millenials-a u Srbiji i poručen je od strane markentinške agencije McCann koja je sprovela istraživanje. Posetioci izložbe pozvani su da privremene tetovaže koje su 1:1 reprodukcije tetovaža poznate glumice vodom prenesu na sopstveno telo i postanu nosioci njihovog značenja (ukoliko su, kojim slučajem, vaš latinski, arapski ili kmerski pomalo zarđali, tu je katalog sa detaljnim objašnjenjem značenja svih ponuđenih tetovaža). Kroz tetovaže isčitavamo trasformaciju buntovne glumice opsednute začudnim i sklonu destruktivnim ljubavnim vezama u majku šestoro dece u potpunosti posvećenu porodici i humanitarnom radu.
Self-portrait_self_reference
2015, video rad
8’00’’

Kroz kompleksan sistem referenci pokušavam da relativizujem postojanje fiksirane granice između različitih aspekata svoje ličnosti i demistifikujem, za umetnika, pretpostavljeno romantizovano viđenje sebe. Pokušala sam da što doslovnije ispratim i prenesem svoj tok misli tokom ograničenog vremenskog intervala, i dok tekst pruža informacije vrlo lične prirode, video svojom brzinom, intezitetom i lošim kvalitetom slike, ometa posmatrača u procesuiranju tih informacija.