PerformanceHUB

PerformanceHUB je edukativni program u oblasti performansa koji je kreirala i pokrenula umetnica Marta Jovanović u saradnji sa Milicom Pekić i G12 HUB. Program je kreiran sa ciljem da se promoviše performans umetnost kroz seriju performansa domaćih i stranih umetnika, da se razvije edukativni program za mlade umetnike kroz seriju radionica i predavanja renomiranih performans umetnika iz zemlje i inostranstva i da se pokrene platforma međunarodne saradnje i razmene kroz partnerstva sa uglednim međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave performans umetnošću. PerformanceHUB program je zamišljen kao serija događaja različitog formata (radionica, predavanja, prezentacija, performansa) koji se realizuju u galerijskim i drugim prostorima u Beogradu.