Policijski čas / Branko Milisković

18-11-2014

Attention! Here I am je prva samostalna izložba umetnika Branka Miliskovića u Beogradu. U okviru bogatog programa izložbe beogradska publika mogla je da vidi uživo izvođenja tri performansa: „Policijski čas“, „Da li ste počinili genocid!?“ i „Pesma vojnika na straži“, ali i neke od najznačajnijih radova autora nastalih u predhodnih par godina. 

Branko Milisković jedan je od retkih domaćih autora mlađe generacije koji je svoj rad posvetio formi performansa. Kroz visoko stilizovanu i do detalja zanatski usavršenu formu izvođenja autor problematizuje niz aktuelnih društvenih i političkih tema od pitanja roda do odnosa pojedinca i struktura vlasti i moći. Kroz seriju radova umetnik gradi karakter performera koji se desubjektivizuje i postaje simbol, instrument koji izgledom, glasom i pokretom gledaoca suočava sa društveno-političkim ambijentom savremenog trenutka. Pojavno karakter bez roda, porekla, određenja, Miliskovićev performer posreduje slike, situacije i istorijske citate, suočavajući nas sa sopstvenim predrasudama i utvrđenim interpretacijama dominatnih društvenih narativa. Upravo hrabrost u izboru i obradi tema, veština u izvođenju i sposobnost transformacije značenja poznatih izvora iz prošlosti, izdvaja rad Branka Miliskovića kao umetnika sa jedinstvenim doprinosom u daljoj razradi forme i uloge performansa na umetničkoj sceni Srbije. 

Biografija umetnika:

Branko Milisković rođen 1982. godine u Beogradu/Srbija. Nakon završetka Srednje arhitektonske škole, Milisković je studirao Višu politehničku školu, odsek za industrijski dizajn, kao i Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, klasa Mrđana Bajića. Krajem 2007. godine dobija stipendiju holandske Vlade i nastavlja studije na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu/Holandija na kojoj je 2009. godine diplomirao. Master studije je završio 2012. godine na Akademiji umetnosti HFBK u Hamburgu/Nemačka u klasi Jeanne Faust (Žan Faust). Branko Milisković trenutno živi i radi na relaciji Nemačka-Srbija-Francuska, reprezentovan od strane Les Halles (Brisel) i Kampnagel (Hamburg). Svoje performanse i izložbe realizovao je u Italiji, Nemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Austriji, Srbiji, Izraelu, Rusiji, Poljskoj, Finskoj, Norveškoj, Holandiji, Indoneziji i Sjedinjenim Američkim Državama. 

www.brankomiliskovic.wordpress.com